Inscripcions i Baixes

Per tal de tramitar la inscripció a una de les activitats esportives, s’haurà de lliurar el següent formulari al o a la responsable de l’activitat Captura_Form_Incr
Per tal de tramitar la baixa dels jugadors pertanyents a un dels equips de bàsquet Federats, s’haurà de lliurar el següent formulari a la responsable de l’escola de bàsquet Captura_Form_Baixa_Bàsquet
Per tal de tramitar la baixa dels nens a la resta d’activitats esportives: taekwondo, patinatge, escola esportiva, ballet, natació i/o escola de bàsquet (per nens no federats), s’haurà de lliurar el següent formulari al o a la responsable de l’escola de bàsquet Captura_Form_Baixa_Esports